Chúng tôi hiện đang xử lý một lượng lớn yêu cầu tồn đọng. Để giải quyết vấn đề của bạn nhanh hơn, vui lòng không gửi lại yêu cầu. Trong thời gian chờ đợi, bạn nên truy cập trang Câu hỏi thường gặp Binance để nhanh chóng nhận câu trả lời: https://www.binance.com/en/support Cảm ơn bạn đã cân nhắc và hợp tác.

Gửi yêu cầu

Việc chuyển tài sản trên blockchain được chia thành 3 bước: xuất khoản - blockchain xác nhận - nhập khoản; bạn có thể căn cứ theo TxID mà nền tảng xuất khoản cung cấp tiến vào trình duyệt blockchain của coin tương ứng để tiến hành kiểm tra là có thể xác nhận được tiến độ chuyển khoản thực tế của bạn, nếu không thể tự kiểm tra, bạn có thể bổ sung hoàn chỉnh những thông tin dưới đây, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giúp bạn xác nhận tình hình chuyển khoản.
Đăng nhập tài khoản Binance, tại [Ví] - [Ví Spot] - [Nạp] lựa chọn tên của loại coin mà bạn muốn nạp, nếu là loại coin có tag/Memo thì vui lòng điền chính xác cả tag/Memo, tránh việc bị mất mát tài sản. 

Tìm hiểu chi tiết tại: https://www.binance.com/vn/support/faq/115003764971
Nếu bạn nạp tiền sai địa chỉ: 
Đầu tiên, cần xác nhận xem địa chỉ bạn nạp sai có thuộc Binance hay không (bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xác nhận địa chỉ của bạn có thuộc Binance hay không), nếu bạn nạp sai tới địa chỉ không thuộc Binance thì Binance không nhận được tài sản blockchain tương ứng. Do tính ẩn danh của blockchain, chúng tôi không có cách nào giúp bạn tìm lại được, bạn có thể thông qua các cách khác để tìm người sở hữu địa chỉ đó và thương lượng cách giải quyết. 
Nếu bạn không thể xác nhận được địa chỉ bạn nạp có thuộc Binance hay không hoặc đã xác nhận nạp tới địa chỉ nạp khác của Binance, vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây để chúng tôi tiện kiểm chứng giúp bạn. 
Bạn sẽ không nhận được tiền nếu nạp vào địa chỉ coin không khớp với địa chỉ Binance, vui lòng cung cấp những thông tin sau: 
*Chúng tôi không thể tiến hành xử lý nếu thiếu bất kỳ một thông tin nào.
1. Loại coin bạn nạp; 
2. Số tiền bạn nạp; 
3. TxID của khoản nạp tương ứng; 
4. Địa chỉ nạp sai.
Sau khi nhận được các thông tin của bạn, chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra cho bạn. 
Nếu bạn nạp tiền nhưng quên điền hoặc điền sai Tag/Memo/PaymentID, bạn có thể gửi yêu cầu tìm lại tại đây: 
https://www.binance.com/vn/my/wallet/recovery/form/d 
Xem lịch sử gửi yêu cầu:
https://www.binance.com/vn/my/wallet/recovery/list
Binance không hỗ trợ giao dịch bất cứ loại tiền pháp định nào (USD,JPY, etc.) Chúng tôi chỉ cho pháp nạp và giao dịch tiền mã hoá. 
Nếu sự cố nạp tiền mà bạn đang gặp phải không thuộc bất kỳ trường hợp nào ở trên, vui lòng gửi ticket và mô tả chi tiết vấn đề của bạn, chúng tôi sẽ xác minh giúp bạn trong thời gian sớm nhất. 
Việc chuyển tài sản trên blockchain được chia thành 3 bước: xuất khoản - blockchain xác nhận - nhập khoản; 

Sau khi email rút tiền được xác nhận thành công, TxID dự kiến sẽ được tạo ra trong khoảng từ 30-60 phút, điều đó cũng có nghĩa tiền đã được chuyển vào blockchain, thời gian tiền vào tài khoản được quyết định bởi số xác nhận của blockchain. 

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Binance, tìm đến loại coin mà bạn rút, tại giao diện rút tiền trong lịch sử thay đổi số dư có thể kiểm tra được số xác nhận blockchain đã đủ hay chưa, sau khi blockchain xác nhận xong thì tiền có thể vào tài khoản, nếu số xác nhận blockchain đã đủ nhưng vẫn chưa nhận được tiền thì cần liên hệ với bên nạp tiền để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. 
Nếu bạn muốn rút ra từ Binance, bạn cần đăng nhập vào tài khoản trước. Tìm 【Ví】-【Rút】chọn hoặc nhập đồng coin bạn muốn rút. Đối với tag coin, khi bạn thực hiện rút, bạn không chỉ cần nhập đúng địa chỉ ví rút, mà còn cần điền vào mục "Tag" nữa. 
- Giới hạn rút trong 24 giờ:
LV1: 2BTC
LV2: 100BTC
Nếu bạn rút tiền đến nền tảng khác và quên điền tag (MEMO/Payment ID), vui lòng liên hệ nền tảng đối phương và cung cấp cho họ TxID rút tiền tại Binance và các thông tin liên quan để được hỗ trợ tìm lại. 
Xin mời truy cập trung tâm trợ giúp của Binance để tìm kiếm các hỗ trợ liên quan: https://www.binance.com/vn/support/faq/c-2?navId=2

Nếu sự cố rút tiền mà bạn đang gặp phải không thuộc bất kỳ trường hợp nào ở trên, vui lòng gửi ticket, mô tả chi tiết vấn đề của bạn và kèm theo ảnh chụp màn hình, chúng tôi sẽ xác minh giúp bạn trong thời gian sớm nhất. 
BTC cần 2 số xác nhận trên blockchain trở lên mới có thể thành công, vui lòng nhấp đường dẫn để kiểm tra trạng thái: 
https://btc.com/
1. Nếu trạng thái trên blockchain là "đã xác nhận", vui lòng tiếp tục điền ticket và cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp màn hình đã xác nhận trên blockchain và ảnh chụp màn hình tiền chưa vào tài khoản Binance. 
2. Nếu trạng thái trên blockchain là "đang xác nhận", vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, sau khi blockchain xác nhận xong thì Binance sẽ nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản của bạn. 
3. Nếu trạng thái trên blockchain là "thất bại", vui lòng liên hệ ví/nền tảng đối phương. 
Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách kiểm tra trạng thái xác nhận blockchain qua bài viết sau:
https://www.binance.com/vn/support/faq/115003736451
ETH&ERC 2.0 cần 30 số xác nhận trên blockchain trở lên mới có thể thành công, vui lòng nhấp đường dẫn để kiểm tra trạng thái: 
https://etherscan.io/
1. Nếu trạng thái trên blockchain là ""đã xác nhận"", vui lòng tiếp tục điền ticket và cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp màn hình đã xác nhận trên blockchain và ảnh chụp màn hình tiền chưa vào tài khoản Binance. 
2. Nếu trạng thái trên blockchain là ""đang xác nhận"", vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, sau khi blockchain xác nhận xong thì Binance sẽ nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản của bạn. 
3. Nếu trạng thái trên blockchain là ""thất bại"", vui lòng liên hệ ví/nền tảng đối phương. 
Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách kiểm tra trạng thái xác nhận blockchain qua bài viết sau:
https://www.binance.com/vn/support/faq/115003736451
USDT cần 6 số xác nhận trên blockchain trở lên mới có thể thành công, vui lòng nhấp đường dẫn để kiểm tra trạng thái: 
https://www.omniexplorer.info/
1. Nếu trạng thái trên blockchain là "đã xác nhận", vui lòng tiếp tục điền ticket và cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp màn hình đã xác nhận trên blockchain và ảnh chụp màn hình tiền chưa vào tài khoản Binance. 
2. Nếu trạng thái trên blockchain là "đang xác nhận", vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, sau khi blockchain xác nhận xong thì Binance sẽ nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản của bạn. 
Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách kiểm tra trạng thái xác nhận blockchain qua bài viết sau:
https://www.binance.com/vn/support/faq/115003736451
IOTA transactions will be verified and deposited into Binance after 1 confirmation,check it on:https://iotasear.ch/
1	If the status is confirmed/ reattachment confirmed by Blockchain, please request the ticket and provide us below information:
2	Blockchain explorer screenshot with the confirmed transaction;
3	The screenshot about your deposit missing in Binance;
4	If the status is “Unconfirmed”. Please be patient to wait the confirmation.

If the status isn’t listed above, please request the ticket.
If your coin isn’t listed,please request the ticket to us, we will help you to resolve it.
1. Nếu đơn lệnh của bạn không được khớp: 
• Vui lòng kiểm tra giá của đơn lệnh đang chờ xử lý của bạn, xem bạn đã cung cấp mức giá cạnh tranh chưa để bạn có thể khớp với đối tác;
• Bạn có thể hủy đơn lệnh và đặt lại để nhanh chóng khớp lệnh, hoặc đặt lệnh thị trường;

2. Nếu bạn không thể huỷ đơn lệnh hoặc sau khi khớp tiền không vào tài khoản hoặc các bất thường khác, vui lòng tải lên những thông tin dưới đây trong ticket để chúng tôi nhanh chóng xử lý giúp bạn.
• Ảnh chụp màn hình của đơn lệnh; 
• Ảnh chụp màn hình vấn đề bất thường hoặc lỗi; 

Lưu ý: Nếu không cung cấp những thông tin trên thì sẽ ảnh hưởng tới tiến độ xử lý của ticket. 
1. Đăng nhập trang web của Binance: www.binance.com, nhập tài khoản Binance và mật khẩu của bạn, tiến vào trang chủ. 
2. Ví dụ bạn có BTC, muốn mua BNB thì bạn có thể nhấp [Thị trường BTC] nhập [BNB] tại ô tìm kiếm, nhấp vào cặp giao dịch BNB/BTC ở bên dưới để tiến vào giao diện giao dịch. 
3. Bạn có thể tìm hiểu quy trình chi tiết thông qua đường dẫn dưới đây: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/115003765031

1. Nếu đơn lệnh của bạn không được khớp, không thể huỷ đơn lệnh, sau khi khớp tiền không vào tài khoản hoặc các vấn đề khác, vui lòng tham khảo: https://www.binance.com/vn/support/articles/115003783771
2. Phí dịch vụ tại Binance: 
 - Phí nạp tiền: Miễn phí
 - Phí giao dịch: Phí giao dịch là 0.1% (trừ từ tài sản nhận được). 
Nếu có BNB, có thể sử dụng BNB để khấu trừ phí giao dịch, hưởng ưu đãi chiết khấu 25%. Chi tiết mời tham khảo: https://www.binance.com/vn/support/articles/115000583311
 - Phí rút tiền: https://www.binance.com/vn/fee/depositFee
3. Quy tắc giao dịch: https://www.binance.com/vn/support/articles/115000594711
4. Quy tắc giao dịch API: https://www.binance.com/vn/support/faq/360004492232
5. Cách sử dụng lệnh stop-limit: https://www.binance.com/vn/support/articles/115003372072 

Nếu vấn đề của bạn không được liệt kê ở trên, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ giải quyết cho bạn sớm nhất có thể.
Binance đã cho ra mắt chức năng chuyển đổi tài sản số dư nhỏ, khi số dư của mỗi loại coin mà bạn nắm giữ nhỏ hơn 0.001 BTC, bạn có thể đồng loạt [Chuyển sang BNB] tại giao diện [Ví] - [Ví spot]

Phương thức chuyển đổi cụ thể có thể tham khảo tại đường dẫn sau: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/360003012371

*Chức năng này mỗi 24h chỉ có thể sử dụng 1 lần; 
*Không thể chuyển đổi loại coin đã gỡ niêm yết.
Bạn cần cài đặt lại SMS Auth trên website chính thức của chúng tôi. Sau khi nhập địa chỉ email và mật mẫu ở trang đăng nhập, sau đó chọn "Lost your phone" để nộp đơn cài đặt lại. Để biết thêm chi tiết, hãy xem những hướng dẫn sau: https://www.binance.com/en/support/articles/360002335971

Lời khuyên quan trọng:
• Vui lòng tải lên các giấy chứng nhận rõ ràng và hợp lệ khi bạn cài đặt lại trực tuyến. Hơn nữa, vui lòng không chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. 
• Vui lòng hoàn tất xác minh khuôn mặt trong điều kiện mạng ổn định.
• Nếu bạn không thể hoàn tất xác minh khuôn mặt trên PC, bạn cũng có thể thử trên ứng dụng di động Binance.
If your mobile phone is working fine, please sign in Binance account first and disable SMS 2FA in the user center. You can click on "disable " button following the instruction.
(Link to the user center:https://www.binance.com/userCenter/myAccount.html  )

In case your phone is not working properly, please go visit the aricle in the link below and the illustration would help you to get a better concept of how to reset SMS verification.
https://support.binance.com/hc/zh-cn/articles/360002335971

Note: In order to reset SMS 2FA, you have to sign in via web end and conduct it on Binance website.

If you happen to forget the deposit address, it's suggested to look through the transaction history in the 3rd party platform, here are the steps:
1. Look for the cor-responding date and amount in deposit confirmation email from Binance
2. Find the transaction detail in the sender platform withdraw email according to the date and amount
3. Utilize the TxID to locate the deposit address in the block chain
1. Bạn có thể thử lấy lại mã SMS sau 30 phút do mạng có thể bị nghẽn. 
2. Đảm bảo rằng SIM nhận mã đang là SIM chính (trong trường hợp điện thoại sử dụng đa SIM)
3. Khởi động lại điện thoại
4. Xoá bộ nhớ SMS đang nhận
5. Thử gắn SIM vào một thiết bị khác
6. Đảm bảo còn đủ tiền điện thoại để nhận tin nhắn đến.

Nếu đã làm theo những mẹo trên mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề, hãy báo lại cho chúng tôi loại hệ điều hành điện thoại của bạn (iOS, Android), khu vực và vùng địa lý. Chúng tôi sẽ liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại tại đấy để hỗ trợ thêm ngay khi có thể.
Please visit Binance help center for assistance via below link:
https://support.binance.com/hc/en-us/sections/360000011592

If what you have encountered doesn't belong to any of the above categories, please create a ticket with detailed issue description and attached screen shots. Customer support will verify and assist you shortly.
Bạn có thể yêu cầu kích hoạt lại tài khoản trên website hoặc qua App. Vui lòng nhấp vào nút "Tái kích hoạt tài khoản" tại trang đăng nhập.

Bạn có thể tái kích hoạt tài khoản thông qua website chính thức của chúng tôi: https://accounts.binance.com/vn/login
Hướng dẫn mở khoá chi tiết trên website: 
https://www.binance.com/vn/support/articles/360002673851

Hướng dẫn mở khoá chi tiết qua app:
https://www.binance.com/vn/support/articles/f00afac23c614470b8bc355c99fb7020

Lưu ý quan trọng:
1. Vui lòng cố gắng hết sức nhớ lại các thông tin khi bạn trả lời các câu hỏi bảo mật.
2. Vui lòng cung cấp ảnh ID rõ nét và hợp lệ, vui lòng không chụp ảnh trong môi trường ánh sáng yếu hoặc quá mạnh.
3. Hoàn thành xác thực khuôn mặt trong điều kiện mạng ổn định. 
4. Nếu bạn không thể hoàn tất xác thực khuôn mặt thông qua trang web trên máy tính, vui lòng quét mã với phiên bản mới nhất của ứng dụng di động để thử.
5. Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình xác thực khuôn mặt của mình trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, vui lòng thử chuyển kết nối mạng của bạn từ WiFi sang dữ liệu di động hoặc ngược lại. 

* Những người dùng khác nhau sẽ thực hiện các thao tác khác nhau dựa trên trạng thái tài khoản và thông tin liên quan.
Hiện tại chúng tôi tạm thời không hỗ trợ dịch vụ vô hiệu hóa tài khoản cho người dùng. Bạn có thể truy cập email của mình để tìm chủ đề email: ""[Binance] Confirm Your Withdraw Request from IP (123.456.78.90)-time (201x-xx-xx)"" hoặc ""[Binance] Login IP change reminder from the IP (123.456.78.90) -time (201x-xx-xx) "", nhấp vào liên kết ""Vô hiệu hóa tài khoản"" trong đó để đóng băng tài khoản của bạn.
 
Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo liên kết sau: https://www.binance.com/vn/support/articles/115003800652


Nếu địa chỉ email gốc và tất cả các mục 2FA đã liên kết (xác minh qua SMS/Google) có thể sử dụng bình thường, vui lòng thay đổi email thông qua liên kết dưới đây: 
https://www.binance.com/vn/my/security 
Nếu email ban đầu/xác minh Google/SMS của bạn không thể sử dụng bình thường hoặc bạn không thể đăng nhập tài khoản Binance của mình, bạn vẫn có thể tự thay đổi địa chỉ email tài khoản của mình, vui lòng tham khảo tại:
Hướng dẫn thay đổi địa chỉ Email (Web):
https://www.binance.com/vn/support/articles/115003784871 
Cách để đặt lại email (App):
https://www.binance.com/vn/support/articles/45fcee8baade4334bdd6dd334dc723d5

Lưu ý: 
-Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập, vui lòng nhấp vào "Quên mật khẩu" tại trang đăng nhập để đặt lại mật khẩu. Sau khi đặt lại mật khẩu, hoàn thành quá thay đổi email. 
-Để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn, chức năng rút tiền sẽ bị tạm dừng trong vòng 48 giờ sau khi thay đổi email. 

Nếu bạn không thể thay đổi mail, vui lòng ghi rõ tình trạng tài khoản của bạn và gửi ticket cho chúng tôi. 
Sau khi đăng nhập vào tài khoản trên website, tại trang cá nhân nhấp vàp xác minh danh tính. Bạn có thể nhấp vào các liên kết sau để tham khảo nội dung liên quan đến xác thực tài khoản:
 1. Làm thế nào để hoàn thành xác minh danh tính: https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360027287111
 2. Câu hỏi thường gặp về xác thực Tài khoản Doanh nghiệp: 
https://binance.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015552032
 
 * Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể xác thực danh tính một kiểu tài khoản. Tức là, tài khoản cá nhân không thể chuyển sang tài khoản doanh nghiệp và ngược lại, tài khoản doanh nghiệp cũng sẽ không thể chuyển thành tài khoản cá nhân.Hạn mức rút tiền:
Tiêu chuẩn nâng cấp và hạn mức rút tiền của LV3 trên Binance như sau:
Khối lượng giao dịch hàng tháng > 1000BTC; hạn mức rút tiền hàng ngày 200BTC
Chúng tôi sẽ hoàn thành xét duyệt trong vòng 3 ngày. Bạn có thể đăng nhập vào trang cá nhân để kiểm tra cấp độ và hạn mức rút tiền mới nhất của tài khoản sau khi cập nhật.


Please check below application link for corporate account verification:
https://www.binance.com/userCenter/identityEnterprise.html

And please complete following three steps:
1.  Fill in the applicant’s name, company name, the country/region in which the company is registered, and a contact number, then click "Next Step".
2.  Fill out the Corporate Authentication Form: https://goo.gl/LN9PDy, then click "Submit".
3.  Go back to our website and tick the box "I have already submitted the Google form" and then click "Submit" to continue to identity verification.
4.  Upload applicant's identification document and a photo of the applicant holding a handwritten note with the company name, “Binance”, and the date of application.
5.  Complete face verification

You may refer to the following link to have a better concept of corporate account: https://support.binance.com/hc/en-us/articles/360015552032

Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng theo Điều khoản Sử dụng, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ đến bạn vì vị trí địa chỉ IP của bạn.
Nếu bạn không phải là công dân của quốc gia hay vùng lãnh thổ mà bạn đang cư trú, hãy tiếp tục quá trình xác minh KYC.
Nếu bạn không thể hoàn tất quá trình xác minh KYC online, hãy gửi một yêu cầu xin hỗ trợ, và đại diễn của chúng tôi sẽ sớm phản hồi đến bạn.
Hiện tại, chức năng tài khoản phụ sẽ được tự động mở cho hai loại tài khoản sau:
1. Tài khoản doanh nghiệp đã thông qua KYC;
2. Tài khoản có cấp độ VIP1 (hoặc cao hơn) và đồng thời đã hoàn thành xác thực cá nhân.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc khác, vui lòng gửi email tới cho chúng tôi và nói rõ lí do cần mở tài khoản phụ hoặc những vấn đề mà bạn gặp phải khi sử dụng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo liên kết sau:
https://www.binance.com/vn/support/articles/360020632811
Chào bạn! Các vấn đề liên quan đến Referral xin mời tham khảo đường dẫn; 
Cách đề xuất: https://www.binance.com/vn/support/faq/115002434992

Quy tắc Referral trên Binance: https://www.binance.com/vn/support/announcement/360001155692
Xin chào! Bạn có thể kiểm tra trung tâm thông báo của chúng tôi trước: 
https://www.binance.com/vn/support

Nếu bạn không tìm được cách giải quyết, vui lòng gửi ticket, mô tả chi tiết tình hình của bạn và kèm theo ảnh chụp màn hình có liên quan để bộ phận chăm sóc khách hàng có thể xác minh và xử lý cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Về fork và airdrop:
1. Binance sẽ không hỗ trợ các dự án chưa chủ động liên hệ hoặc chưa phân phát fork coin (candy);
2. Về phân phát, Binance sẽ tiến hành sao chụp theo thời gian chính thức của bên phát hành airdrop và phân phát cho người dùng đủ điều kiện;
3. Về rút tiền, Binance sẽ sắp xếp mở tiền gửi và rút tiền sớm nhất có thể tùy theo khối lượng công việc thực tế;
4. Về giao dịch, những fork coin vẫn sẽ phải theo quy trình niêm yết theo tiêu chuẩn, chỉ sau khi hoàn tất quá trình và niêm yết trên Binance mới mở giao dịch.
Để giúp người dùng Binance nâng cấp một cách an toàn mainnet của các đồng tiền mã hóa, Binance sẽ phối hợp với các yêu cầu nâng cấp mainnet của các loại tiền mã hóa được giao dịch trên Binance và người dùng không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác nào.
1.Please check our FAQ and announcement page for possible solutions.

https://support.binance.com/hc/en-us

2,If none of the FAQ articles are relevant to your issue, and none of the request label types apply, please select "General Questions" and submit a ticket with a detailed description of your issue and screenshots
We are committed to doing our best to help resolve your issue.
Xin chào! Nếu bạn muốn niêm yết một đồng tiền điện tử nào đó trên Binance, vui lòng liên hệ bên dự án điền vào mẫu đơn đăng ký niêm yết của chúng tôi:
https://goo.gl/forms/jwjm8SClOYEuC8hr1
Binance sẽ không tiết lộ thông tin danh sách dự án cho đến khi thông báo chính thức được phát hành.
Bạn có thể tham gia kênh thông báo telegram của chúng tôi để biết tin tức mới nhất:
@binance_announcements (https://t.me/binance_announcements)

Nếu bạn cần kích hoạt lại Google Auth khi bạn mất điện thoại, bạn có thể thử bằng cách nhập 16 mã khoá vào Google Authenticator. 

Hoặc là, bạn cũng có thể thử cài đặt lại trên website chính thức của chúng tôi. Để được hướng dẫn thêm. 

Lời khuyên quan trọng:
• Vui lòng tải lên các giấy chứng nhận rõ ràng và hợp lệ khi bạn cài đặt lại trực tuyến. Hơn nữa, vui lòng không chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. 
• Vui lòng hoàn tất xác minh khuôn mặt trong điều kiện mạng ổn định.
• Nếu bạn không thể hoàn tất xác minh khuôn mặt trên PC, bạn cũng có thể thử trên ứng dụng di động Binance.
1. Ensure you have installed "Google Authenticator" on your phone.
2. Ensure the time on your phone is consistent with the date on the device which runs Binance application. 
3. Make sure you enter the log in password and 16 digits code correctly on the binding page.

Furthermore you can also consider to associate SMS 2FA by signing in Binance account and enable "SMS" 2FA in the admin center.

Google 2FA instruction: https://support.binance.com/hc/en-us/articles/115000433432

If none of the above is helpful to address your issue, please create a ticket with detailed issue description and attached screen shots, we will look into the issue and process as soon as we can.
Bạn nên check các trang hỗ trợ dưới đây để giải quyết vấn đề nhanh hơn. 

Kích hoạt Google Auth như thế nào: https://www.binance.com/en/support/articles/115000433432
Lỗi Google Auth (2FA) Binding Failure: https://www.binance.com/en/support/articles/115003785171
Lỗi mã 2FA: https://www.binance.com/en/support/articles/360027673892

Nếu bạn gặp phải vấn đề khác, vui lòng điền vào ô dưới đây để làm rõ yêu cầu của bạn. 
Please visit Binance help center and search for related information:
https://support.binance.com/hc/en-us/sections/360000011592

If what you have encountered doesn't belong to any of the above categories, please create a ticket with detailed issue description and attached screen shots. Customer support will verify and assist you shortly.
Nếu ứng dụng không hoạt động, xin vui lòng thử các biện pháp sau:
1. Tắt APP và bật lại APP sau khi chuyển đổi dữ liệu mạng (4G-WIFI);
2. Nếu hiện tại chỉ sử dụng mạng 4G, hãy đóng APP, chuyển sang chế độ máy bay, sau đó chuyển về 4G và khởi động lại APP;
3. Đóng phần mềm proxy và khởi động lại ứng dụng;
4. Nếu các cách trên đều không khả dụng, vui lòng chuyển qua chế độ máy bay rồi tắt nguồn khởi động lại điện thoại.

Nếu các cách trên không thể giải quyết vấn đề của bạn, vui lòng cung cấp cấu hình máy, phiên bản và ảnh chụp màn hình về các vấn đề liên quan khi gửi vé, để nhân viên chăm sóc khách hàng của Binance có thể thu thập thông tin sự cố để xử lý vấn đề sớm nhất có thể.
Link download Android: https://ftp.binance.com/pack/Binance.apk

Nếu ứng dụng hoạt động không ổn định, vui lòng thử một trong những bước sau:
1. Tắt ứng dụng, chuyển mạng (từ 4G sang WIFI), và khởi động lại ứng dụng
2. Nếu bạn chỉ có mạng 4G, vui lòng tắt ứng dụng và chuyển sang chế độ máy bay, sau đó bật lại 4G và khởi động lại APP và thử lại lần nữa. 
3. Trong trường hợp bạn dùng VPN, vui lòng tắt VPN và khởi động lại APP. 
4. Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên mà chưa được, vui lòng khởi động lại điện thoại ở chế độ máy bay và thử lại một lần nữa. 

Nếu tất cả các phương pháp trên đều không hiệu quả, vui lòng cung cấp cho chúng tôi model và phiên bản điện thoại của bạn, cùng với ảnh chụp màn hình vấn đề của bạn. 
Link app Mac: https://ftp.binance.com/desktop/Binance.dmg

Windows APP link: https://ftp.binance.com/pc_pack/Binance.exe

1. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt ứng dụng trên PC, vui lòng đảm bảo trình duyệt IE của bạn đã được nâng cấp lên phiên bản IE11+, và đi đến Internet Explorer - Internet option - Advanced, tick vào ô trống trước "Use TLS 1 ~ TLS 1.2" và lưu lại thay đổi. Sau đó tắt IE và thử lại lần nữa. 
2. Vui lòng đăng nhập https://www.binance.com/slide.html thông qua trình duyệt Google Chrome và kiểm tra xem liệu kiểm tra xem thanh trượt có hiển thị đúng không. Nếu thanh trượt không được hiển thị, tức là mạng của bạn đang bị yếu. Hãy thử kết nối vào mạng tốt hơn. 

Nếu các cách trên vẫn chưa hiệu quả. Vui lòng tạo 1 ticket và cho chúng tôi biết model PC, hệ điều hành, phiên bản IE, khu vực bạn đang sinh sống, mạng và ảnh chụp màn hình vấn đề của bạn. 
Cảm ơn sự tín nhiệm của bạn dành cho chúng tôi. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Binance sẽ thu thập thông tin và hỗ trợ bạn sớm nhất có thể. 
Hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn để tạo API, xem bài viết sau để được hướng dẫn chi tiết: https://support.binance.com/hc/zh-cn/articles/360002502072

Các câu hỏi thường gặp về API (FAQ): https://support.binance.com/hc/zh-cn/articles/360004492232
.
1. Bạn có thể xem chỉ dẫn dưới đây để được giúp đỡ.
API của sàn giao dịch đối tác thứ ba:
Hãy liên lạc đến chủ sở hữu của Sàn giao dịch / Ứng dụng đó để yêu cầu họ tối ưu mã nguồn của mình. Từ góc độ bảo mật, API key và key bí mật là những tài sản tuyệt mật của bạn nên hãy giữ chúng an toàn. Đừng tiết lộ chúng với bất cứ ai.
2. Xử lý lỗi về API:
Hãy ra soát lỗi để cải thiện khả năng kháng lỗi cho bộ mã của bạn.
3. Chạm hạn mức API và cấm: Bất kỳ yêu cầu nào như là thử nghiệm&lỗi, huỷ lệnh...etc đều được thực hiện theo yêu cầu, do đó hãy tối ưu thuật toán của bạn một cách cẩn thận.
4. Máy chủ mạng lưới API:
a. Kiểm trả kết nối mạng, xem thử liệu có đang bị chậm hoặc mất dữ liệu.
ping của api.binance.com
b. Kiểm tra kết nối đến máy chủ dịch vụ của Binance API
curl https://api.binance.com/api/v1/exchangeInfo
c. Nếu bạn phát hiện vấn đề khác, chúng tôi khuyến nghị bạn tối ưu lại cơ sở hạ tầng mạng lưới của mình, bởi chúng tôi không có cách nào để hỗ trợ thêm. Nhân tiện, nên dùng AWS của Nhật Bản.
Xem thêm thông tin chi tiết tại đây:
Nguyên tắc giao dịch của API: https://support.binance.com/hc/en-us/articles/115003235691
Tài liệu API: https://github.com/binance-exchange/binance-official-api-docs
Mẫu mã nguồn API: https://github.com/binance-exchange
Tài liệu API: https://github.com/binance-exchange/binance-official-api-docs
Mẫu mã nguồn API: https://github.com/binance-exchange
Các câu hỏi thường gặp về API (FAQ): https://support.binance.com/hc/zh-cn/articles/360004492232
Vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây để giải quyết vấn đề mà bạn đang gặp phải:
 
1. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác của bạn hoặc hộp thư bị xóa, rất có thể email gửi cho bạn đã bị xóa tự động dẫn đến việc bạn không nhận được nó.
2. Hãy thêm những địa chỉ emails dưới đây vào danh sách chấp nhận (whitelist) của Binance:

Tips: Bạn có thể nhấp vào đường link dưới đây để xem hướng dẫn: https://www.binance.com/vn/support/articles/360000444531

• do-not-reply@binance.com;
• donotreply@directmail.binance.com;
• do-not-reply@post.binance.com;
• do-not-reply@sendgrid.binance.com;
• do_not_reply@mailer.binance.com;
• notifications@post.binance.com

3. Chắc chắn rằng địa chỉ email của bạn vẫn đang hoạt động bình thường.
 
Nếu như bạn vẫn không nhận được email sau khi thêm những địa chỉ trên vào danh sách nhận tin (Whitelist), xin vui lòng chụp màn hình tại trang mà bạn đã cài đặt whitelist và phản hồi tại email này cho chúng tôi.
Nếu bạn muốn đề cử một đồng coin để niêm yết lên Binance, hãy yêu cầu đội ngũ dự án đó điền vào đơn đăng ký: (https://goo.gl/forms/jwjm8SClOYEuC8hr1).
Binance sẽ không tiết lộ thông tin niêm yết coin cho đến khi có thông báo chính thức.

Bạn có thể tham gia kênh thông báo của chúng tôi để nhận các thông tin mới nhất:
@binance_announcements (https://t.me/binance_announcements)
Về phí dịch vụ trên Binance:
1. Phí nạp tiền: Miễn phí
2. Tỷ lệ phí giao dịch: 0,1% phí giao dịch. (Khấu trừ tài sản nhận được)
   Nếu tài khoản của bạn có BNB, bạn có thể chọn sử dụng BNB để khấu trừ phí giao dịch và được giảm giá 25% (tạm thời).
   Thông tin chi tiết: https://www.binance.com/vn/support/articles/360007480472
3. Đối với người dùng VIP, vui lòng tham khảo: https://www.binance.com/vn/support/articles/360007480472
4. Phí rút tiền: https://www.binance.com/vn/fee/schedule
Vui lòng tham khảo thỏa thuận người dùng trên Binance: 
https://www.binance.com/agreement.html
Tuyên bố: Biểu mẫu này chỉ dành cho các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ. Tất cả các khách hàng khác, bao gồm cả luật sư, phải chọn loại vấn đề khác. Không tuân thủ hướng dẫn này có thể dẫn đến việc bị đóng vé mà không có bất kỳ phản hồi. Chân thành cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của bạn.