Binance đã huỷ bỏ niêm yết các token đòn bẩy FTX và sẽ hoàn thành phân phối bằng BUSD

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.