Binance thêm các cặp giao dịch: BTC/EUR, ETH/EUR, BNB/EUR, XRP/EUR, EUR/BUSD và EUR/USDT

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.